Kam na výlety z Chalupy Morava

Novomlýnské nádrže

novomlýnská nádrž

Nové Mlýny tvoří tři přehradní nádrže: Mušovská, Novomlýnská a uprostřed nich Věstonická.

Horní Mušovská nádrž je zasvěcená rekreaci, střední je přírodní rezervací s ostrůvky pro hnízdění ptáků, dolní nádrž je pro závlahu, rybolov a rekreaci. Začíná tu Chráněná oblast Pálava . Kdysi tu byla nádherná krajina lužních lesů, jejíž pozůstatky jsou mezi vesnicí Ivaní - Pouzdřany a Mušovskou vodní plochou.  Dnes obrovská vodní plocha slouží přírodě také – je to nejvýznamnější zimoviště severských hus.  V zimě tu také zimují mořští orli.

Jde o krásnou lokalitu i pro lidské návštěvníky. Pěší toulání kolem vody, na kole i přilehlými vesnicemi, vinicemi a vinnými sklípky. Na břehu Mušovské nádrže leží obrovský Agualand Moravia.

CHKO Pálava

CHKO Pálava

Je harmonicky utvářenou krajinou s charakteristickým reliéfem s dominantou Pavlovských vrchů, bělostnými skalami, prosluněnou stepí, vinohrady, teplomilnou doubravou Milovického lesa a se zbytkem podpálavských luhů s letitými duby na břehu slepého ramene Dyje.
Pálava leží uprostřed prastaré kulturní krajiny jižní Moravy, která patří k nejdéle osídleným místům českých zemí. Mezi dnešními Dolními Věstonicemi a Pavlovem existovala pravěká tábořiště lovců mamutů, po nichž zbyly nejen skládky mamutích kostí a pozůstatky ohnišť, ale i světoznámá soška Věstonické venuše. Můžete navštívit zříceniny Sirotčí hrádek a Dívčí hrady (Děvičky), a nebo se vydat z Pavlova po červené turistické značce až do Mikulova

Lednicko-valtický areál

Nesyt

Lednicko-valtický areál, označován jako "Zahrada Evropy", leží mezi Lednicí, Valticemi a Břeclaví. Je unikátní nejen svou krásnou rozlehlou zámeckou zahradou, ale zpřístupňuje i několik památek jako je Minaret, Lovecký zámeček či vítězný oblouk. Kromě zámků v Lednici a ve Valticích najdete v parkově upravené krajině řadu drobných staveb, například 23 metrů vysoký Obelisk a umělou zříceninu Janův hrad . Břehy Lednických rybníků zdobí hned několik panských staveb a to Apollonův chrám, Rybniční zámeček, Hraniční zámeček nebo také Nový dvůr.

Asi na půl cesty mezi Lednicí a Valticemi stojí kaple Svatého Huberta, Chrám Tří Grácií se známou sochou tří žen, zámeček Belveder, zámeček Lány a Kolonádu na Reistně. Odpočinkovou procházkou může být i Nesyt, jeden z Lednických rybníků, po jehož obvodu jsou zbudovány pozorovatelny pro sledování rozmanitých druhů ptactva.

Nejbližší okolí - Kolby a Pouzdřanská step

CHKO Pálava

V Uherčicích stojí za to podívat se do místního kostelíku, nebo se zastavit na místním fotbalovém hřišti na občerstvení.

Pěkná procházka je lesem Kolby na Pouzdřanskou step. V jarních měsících v lese najdete Sněženky které vystřídají Bledule a Konvalinky. Na stepi najdete mimo jiné najdete Hlaváček jarní, kosatec různobarevný.  V měsíci květnu stojí za to  vidět moře stříbrných Kavilů (Kavil sličný a Kavil vláskovitý)  vlnící se ve větru. Tonto jev se stal jakýmsi symbolem Pouzdřanské stepy. Má se za to že tyto porosty mohou být pozůstatkem poslední doby ledové.
Zajímavostí je i Katrán tatarský který v době květu zdálky připomíná pasoucí se ovce.

Mandloňový sad s rozhlednou v Hustopečích

Mandloně

Mandloňový sad s rozhlednou je unikátní v České republice. V době největšího rozmachu tohoto sadu v něm rostlo 50 tisíc mandloní. Nic obdobného neexistovalo v celé Střední Evropě.
Rozhledna stojí na okraji mandloňového sadu na Hustopečském starém vrchu v nadmořské výšce asi 300 metrů. Vysoká je 17,4 m, přičemž vyhlídková plošina se nachází ve výšce 12,6 metrů. Slavnostně byla otevřena 31. března 2012. Naučná stezka vedoucí do sadů a k rozhledně je dlouhá necelých 9 km, můžete využít i zkrácenou variantou dlouhou asi 5 km. Na sedmi informačních tabulích se dozvíte o mandloních, o okolní přírodě a krajině i jejím využívání.