Ubytovací řád | Chalupa Morava

Host vyjádřením rezervace a úhradou za ubytování, souhlasí s ubytovacím řádem Chalupy Morava.

Před příjezdem

Objekt je v provozu celoročně. Nárok na pronájem nemovitosti vzniká, po odsouhlasení objednávky provozním vedoucím a dopředu uhrazené smluvené částce na bankovní účet 7793633001/5500 do tří dnů, pokud není sjednáno jinak. Jinak rezervace zaniká. V případě zrušení závazné rezervace ze strany hosta nejpozději 30 dnů před zahájením pobytu, bude hostovi vrácena uhrazená částka v plné výši. V případě zrušení rezervace ze strany hosta méně než 30 dnů před zahájením pobytu, bude hostovi účtován storno poplatek ve výši 50% uhrazené částky. Pokud bude hostovi pobyt zrušen ze strany ubytovatele, vrací se hostovi vždy plná uhrazená částka. Při příjezdu je host povinen prokázat platným dokladem totožnosti a vyplnit nájemní smlouvu..

Pobyt

K parkování automobilů slouží pouze soukromé parkoviště před objektem, které je monitorováno kamerami. K úschově jízdních kol, kočárků, atd. slouží kolárna. Časy příjezdů a odjezdů na chalupu, jsou uvedeny v ceníku, pokud není sjednáno jinak. Při příjezdu host převezme klíče od chalupy a přebírá veškeré vybavení a zařízení. Pokud zjistí nějaké závady, je povinen neprodleně tyto závady ohlásit majiteli chalupy Petru Škamradovi +420 602 845 779 Domácí mazlíčci, psi, kočky, atd. jsou u nás zakázáni.


Ve vnitřních prostorech chalupy, je přísný zákaz kouření, při porušení zákazu může provozovatel hostovi ukončit pobyt, bez nároku na vrácení peněz a uložit mu peněžní pokutu 10.000,- kč.

Z důvodů bezpečnosti musí děti do deseti let a v bazénu neplavce mít dospělá osoba pod stálým dozorem, za případné zranění nenese provozovatel žádnou zodpovědnost.

V době od 22.00 hodin do 7.00 hodin je host povinen dodržovat noční klid.
( buďme k naším sousedům ohleduplní) moc děkuji.

Při hrubém porušení ubytovacího řádu má provozovatel právo hostům okamžitě ukončit pobyt bez nároku na vrácení peněz.

Interiér chalupy Morava